> Certyfikaty

ISO 9001:2016

Spółka posiada certyfikat jakości wg ČSN EN ISO 9001 : 2016 dla procesów „ Projekt, produkcja i serwis maszyn i urządzeń". Numer certyfikatu CQS 2208/2007.

OHSAS 18001:2008

Spółka posiada certyfikowany system zarządzania BOZP wg specyfikacji OHSAS 18001:2008.
Numer certyfikatu CQS 221/2016

ISO 14001:2016

Spółka posiada certyfikowany system zarządzania środowiskowego wg ČSN EN ISO 14001:2016.
Numer certyfikatu CQS 220/2016.

W drugim półroczu roku 2007 przejdziemy na Zintegrowany system zarządzania.

Uprawnienia SBS Rejonowego Urzędu Górniczego (OBÚ)

Spółka posiada Uprawnienia OBÚ w Ostravie nr 44/2001, ze zmianą nr 65/2005, do produkcji i konstrukcji urządzeń kolejek podwieszonych, kołowrotów, środków transportu kolejowego, przenośników taśmowych i zgarniakowych zgrzebłowych, kruszarek, wózków wiertniczych, maszyn przybierkowych, ładowarek, do wykonywania remontów maszyn wydobywczych i drążeniowych, do produkcji urządzeń dla wykończalni w tym montażu i remontów.

Spółka posiada również Uprawnienie OBÚ w Ostravie numer ewidencyjny OP 101/E2-C6/OV-8919/2003-1 do prac na zastrzeżonych (specjalnych) urządzeniach elektrycznych – montaż, remonty, rewizje i badania zastrzeżonych urządzeń elektrycznych.

Wykonanie wszystkich maszyn jest zgodne z podstawowymi wymaganiami Rozporządzenia Rządu Nr 23/2003 Dz. U. z późn. zmianami i Rozporządzenia Rządu Nr 24/2003 Dz. U. z późn. zmianami, które zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej (Directive 98/37/EC – Machinery) określa wymagania techniczne dotyczące urządzeń maszynowych.

Wszelkie elementy elektryczne posiadają zatwierdzenie ATEX.

Certyfikaty PDF Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout
Datum přidání: 08.11.2017 | Staženo: 137x
Tisk aktuální strany