Úvodní strana > O SPOLEČNOSTI

HISTORIE FIRMY

2001

Společnost DUVAS-UNI s.r.o. byla založena 6. února 2001 jako výrobní a servisní organizace pro důlní stroje, konkrétně vrtací vozy, nakladače a přibírkové stroje. Všechny tyto stroje jsou na pásovém podvozku s elektrohydraulickým pohonem.

Výrobu a opravy strojů zahájila společnost v pronajatých prostorech v Pržně ( bývalý areál Strojspolu ) s celkem 11 zaměstnanci. Základem pracovníků jsou bývalí zaměstnanci FERRUM,a.s. Frýdlant n.O., střediska obchodně technických služeb.

Vyráběné důlní stroje byly na základě provozních zkušeností pracovníků společnosti rekonstruovány a nově schváleny pro provoz i v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu IM2 dle ČSN EN 13463-1 (do SNM 2 dle odst. 1 písm. C) ), § 232 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v posledním znění) včetně dolů s nebezpečím průtrží hornin a plynů a otřesů.

2004

Postupně se navyšovala výroba a s tím i počet pracovníků.

Získali jsme výrobní haly i venkovní zpevněné plochy do majetku společnosti, čímž bylo možno zahájit i potřebné stavební a technologické úpravy.

Ze stavebních úprav se jednalo především o opravy výrobních hal a výstavbu dvou montovaných plechových hal, které využíváme jako skladové prostory.

V roce 2004 byl úspěšně certifikován systém jakosti pro procesy „ Návrh, výroba a servis strojů a zařízení " v souladu s požadavky dle ČSN EN ISO 9001 : 2001.

2005

Získali jsme certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídající požadavkům OHSAS 18001 :1999 i systém enviromentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001:2005.

Byla realizována výstavba sociálně správní budovy včetně přívodů všech potřebných energií, čištění a odvodu odpadních vod a nové příjezdové komunikace.

U technologií bylo provedeno dovybavení stříkací stěnou pro povrchové úpravy a zřízení specializovaných pracovišť pro kontrolu, měření a opravu hydraulických prvků a pracoviště pro kontrolu a výrobu elektrovýzbroje důlních strojů.

Obrobna byla doplněna o horizontální vyvrtávačku.

2007

Společnost získala dne 2.10. 2007 certifikát integrovaný management systém IMS. V současné době společnost zaměstnává 40 pracovníků.

Ve dnech 11. – 14. 9. 2007 se společnost poprvé představila na Mezinárodním veletrhu hornictví, energetického průmyslu a hutnictví v Katowicích. Vystaveny zde byly nejnovější stroje: vrtací vůz typu VSU 1E a nakladač typu NSU 1E P3, jehož předchůdcem byl nakladač SPH 1D.

2008

21. – 22. 10. 2008 jsme zorganizovali „Dny nové techniky", kde byly detailně představeny stroje VSU 1E a nakladač NSU 1E. Ty byly předvedeny v provozu na firemní zkušebně, druhý den pak i na důlním pracovišti.

V roce 2008 proběhla přístavba skladu hutního materiálu.

2009

Sklady byly doplněny mostovými jeřáby.

Ve dnech 1. - 4. 9. 2009 se společnost prezentovala na Mezinárodním veletrhu hornictví, energetického a hutnického průmyslu v Katowicích.

2010

V roce 2010 proběhla modernizace strojního vybavení firmy. Navýšili jsme nosnost jeřábů, proběhla výměna elektrických rozvodů a změna ovládání na dálkové. Rovněž jsme pořídili NC soustruh , provedena generální oprava frézky a vrtačky.

2011

Co se týče stavebních úprav, byly zatepleny světlíky nad výrobními halami. Také došlo k rozšíření zastřešených ploch, zhotovena nová kolovna a kryté stání pro firemní automobily. Připravuje se přístavba k výrobní hale pro vyčlenění povrchové úpravy výrobků a pracoviště hydrauliky. Plánujeme pořízení nové pásové pily na dělení materiálu.

Tisk aktuální strany