Úvodní strana > O SPOLEČNOSTI > FIREMNÍ POLITIKA

Firemní politika

Cílem je spokojenost zákazníka, orientace na kvalitu práce a služeb, rychlost reakce na jeho potřeby.

Společnost chce dosáhnout toho, aby se stala vyhledávaným partnerem a dodavatelem v oblasti návrhu, výroby a servisu důlních i jiných strojů a zařízení, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.

Ochrana životního prostředí patří k prioritním úkolům společnosti a považujeme ji za stejně významnou oblast činnosti naší firmy jako její hospodářské výsledky a sociální podmínky.

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je rovněž nedílnou součástí veškerých aktivit společnosti a má nejvyšší prioritu. Vedení a všichni zaměstnanci přijali zásadu, že pracovní činnost nemůže být prováděna na úkor zdraví a musí být vyloučeny nebezpečné pracovní postupy.

Tisk aktuální strany