Úvodní strana > DŮLNÍ STROJE

Nakládač s bočním výklopem NLH 703 - E3

obrázek produktu / reference

Použití:

Nakladač s bočním výklopem NLH 703-E3 je možno použít v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu do IM2 dle ČSN EN 13463-1, včetně dolů s nebezpečím otřesů, průtrží hornin a plynů.

Uspořádání podvozku s použitím článkových pásů tankového typu zaručuje vysokou životnost a odolnost proti abrazi.

Pracovní úklon stroje je zaručen v rozsahu ±15°, maximální úklon stroje při jízdě je ±20°.

 

Technický popis:

Stroj NLH 703 - E3 je mobilní stroj na pásovém podvozku a je vybaven elektrohydraulickým pohonem. Mimo pohon hlavního elektromotoru, osvětlení a kontrolních prvků, jsou všechny technologické funkce, včetně pojezdu, realizovány hydraulikou (je použit ekonomický úsporný systém LSS - LOAD SENSING SYSTEM).

Zadní část stroje, na níž jsou umístěny prvky elektrohydraulického pohonu, je chráněn krytováním s odnímatelnými krycími plechy. Pojezd obou housenicových pásů je ovládán dálkovými ovládači umístěnými na panelech po stranách sedačky.

Provedení stroje vyhovuje všem požadavkům bezpečnosti a ergonomie.

Provedení:

Stroj slouží jako nakládač s bočním výsypem k nakládádní rozpojené kusovité horniny při ražení důlních děl a jejímu výsypu na odtěžovací zařízení (hřeblový dopravník). Nakládádní se provádí pomocí pojezdu stroje a úběrového pohybu lopaty. Vyprázdnění lopaty se provádí bočním vyklopením.

Další obrázky

Tisk aktuální strany