Úvodní strana > OP LZZ

OP LZZ

 

Název projektu: Specifické vzdělávání zaměstnanců firmy DUVAS podpořené doplňkovým obecným vzděláváním pro udržení a posílení pozice na trhu
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.0032
Naše společnost dne 1. 1. 2011 zahájila projekt spolufinancovaný ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Hlavním cílem dvouletého vzdělávacího projektu je růst odborných znalostí a dovedností pracovníků ke zvládnutí odborné náplně práce, posílení jejich kompetencí, interní adaptability a celkové zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

 

Cílová skupina je tvořena zaměstnanci společnosti DUVAS-UNI, s.r.o. V cílové skupině jsou zahrnuti pracovníci vykonávající různé pracovní činnosti tak, aby byla zajištěna vyšší kvalita podnikových procesů na všech organizačních úrovních. Výsledkem projektu bude zvýšení odborných a specifických znalostí a dovedností pracovníků potřebných k výrobě, konstrukci, údržbě, manipulaci a obsluze důlních strojů, což povede k udržení výrobních procesů na vysoké technické úrovni a ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Dne 14. 2. 2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Lhůta pro podání nabídek končila 4. 3. 2011 v 10:00 hodin. Výběrové řízení bylo ukončeno a vyhodnoceno. Podrobnější informace jsou uvedeny na www.esfcr.cz.

Společnost jež podala vítěznou nabídku, zahájila první školení dne 11.4. 2011, kdy byly zaměstnanci proškoleni v oblasti Manipulace se součástmi důlních strojů do a nad 1 t a v oblasti Spojovací techniky pro důlní stroje VVH, NSU.

V květnu proběhly kurzy Funkční bezpečnosti SIL důlních strojů.

V červnu byli zaměstnanci proškoleni v oblasti Instalace nevýbušných rozvaděčů důlních strojů.

Od září pokračujeme ve školení dalších oblastí jako jsou Odborné montáže nadměrných součástí důlních strojů a Bezpečnostní ochrana důlních strojů VVH, NSU v nevýbušném prostředí.

Do konce roku 2011 plánujeme uskutečnit školení v oblastech Navrhování a konstrukce důlních strojů I., Výroba konstrukčních částí důlních strojů a Montáže elektrických zařízení důlních strojů do nevýbušného prostředí.

Akutality

V současné době jsme již proškolili většinu plánovaných kurzů z oblasti:

Specifické školení – Návrh, výroba a konstrukce důlních strojů

Navrhování a konstrukce důlních strojů I

Výroba konstrukčních částí důlních strojů I

Výroba konstrukčních částí důlních strojů II

Výroba dílů důlních strojů

Konstrukce výroby dílů důlních strojů II

Hydraulika důlních strojů I

Hydraulika důlních strojů II

Instalace hydraulických součástí do důlních strojů

Spojovací techniky konstrukce důlních strojů

Spojovací techniky pro důlní stroje VVH, NSU

Programování výroby důlních strojů VVH,NSU

 

Specifické školení – Montáž, manipulace a provoz důlních strojů VVH, NSU

Provoz a údržba hydraulických zařízení

Funkční bezpečnost SIL důlních strojů

Bezpečnostní ochrana důlních strojů VVH, NSU v nevýbušném prostředí I

Bezpečnostní ochrana důlních strojů VVH, NSU do nevýbušného prostředí II

Manipulace součástí důlních strojů do 1t

Manipulace se součástmi důlních strojů nad 1t

Instalace nevýbušných rozvaděčů důlních strojů

Odborná montáž nadměrných součástí důlních strojů II

 

Obecná školení

MS Office – Excel základní

MS Office – Excel pokročilí

Daňová abeceda komplet

Do konce roku budeme ještě realizovat semináře na téma Integrovaný systém řízení, envi, Montáž elektrických zařízení důlních strojů do nevýbušného prostředí, Odborná montáž nadměrných součástí důlních strojů II a Navrhování a konstrukce důlních strojů II.

Ke konci posledního sledovaného monitorovacího období (červen 2012) se do projektu zapojilo celkem 45 z původně 40 plánovaných zaměstnanců z firmy.

Do konce roku, tedy do termínu ukončení realizace projektu máme v plánu ještě proškolit dodatečně nové zaměstnance v oblastech:

Navrhování a konstrukce důlních strojů II

Výroba konstrukčních částí důlních strojů I.

Výroba dílů důlních strojů

Konstrukce výroby dílů důlních strojů II.

Spojovací techniky konstrukce důlních strojů

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“ Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout
Datum přidání: 07.04.2014 | Staženo: 215x
Tisk aktuální strany