Úvodní strana > O firmie

Historia

2001

DUVAS-UNI, Spółka z o. o. została założona 6 lutego 2001r. jako przedsiębiorstwo produkcyjno - serwisowe maszyn górniczych, konkretnie dla wózków wiertniczych, ładowarek i maszyn przybierkowych. Wszystkie wymienione maszyny są na podwoziu gąsienicowym z napędem elektrohydraulicznym.

Produkcję i remonty maszyn rozpoczęła spółka w pomieszczeniach wynajętych w Pržnie zatrudniając 11 pracowników. Pracownikami spółki w przeważającej większości są byli pracownicy ośrodka usług handlowo-technicznych firmy FERRUM, a.s. Frýdlant n.O.

Produkowane maszyny górnicze na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych pracowników spółki zostały zrekonstruowane i ponownie dopuszczone do pracy także w środowisku zagrożonym wybuchem metanu IM2 wg ČSN EN 13463-1 (do SNM 2 wg ust. 1 lit. C) § 232 Obwieszczenia Czeskiego Urzędu Górniczego nr 22/1989 Dz. U. w ostatnim brzmieniu) włącznie kopalń z niebezpieczeństwem wyrzutów skał i gazów oraz tąpania.

2004

Stopniowo produkcja wzrastała i przez to także liczba pracowników.

Najbardziej pomyślnym w krótkiej historii firmy był rok 2004, w którym udało się kupić wynajmowane pomieszczenia powiększając majątek spółki, co pozwoliło na rozpoczęcie koniecznych adaptacji budowlanych i technologicznych,
zwłaszcza remontu hal produkcyjnych, i na budowę dwóch następnych.

Z robót budowlanych chodziło przede wszystkim o remonty hal produkcyjnych i budowę dwu montowanych hal z blachy, które służą jako pomieszczenia magazynowe.

W roku 2004 pomyślnie wdrożono system jakości zgodnie z wymogami ČSN EN ISO 9001 : 2001 uzyskując certyfikat dla procesów „ Projekt, produkcja i serwis maszyn i urządzeń ".

2005

W roku 2005 uzyskaliśmy certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia przy pracy odpowiadający wymaganiom OHSAS 18001 : 1999 oraz system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami ČSN EN ISO 14001 : 2005.

W roku 2005 rozpoczęto budowę budynku socjalno-administracyjnego łącznie z kompletnym uzbrojeniem terenu, oczyszczaniem i odprowadzeniem wód ściekowych oraz wybudowano nową arterię komunikacyjną zapewniającą swobodny i bezkolizyjny dojazd.

W zakładzie wprowadzono nową technologię (ścianę natryskową) do obróbki powierzchni oraz urządzono kilka specjalistycznych stanowisk kontroli, pomiarów i remontów elementów hydraulicznych oraz stanowisko do kontroli i produkcji uzbrojenia elektrycznego maszyn górniczych.

W roku 2005 zostanie oddział obróbki wyposażony w wytaczarkę poziomą.

2007

W drugim półroczu roku 2007 przejdziemy na Zintegrowany system zarządzania.
Aktualnie spółka zatrudnia 40 pracowników.

W dniach 11. – 14. 09. 2007 spółka po raz pierwszy zaprezentowała się na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach. Wystawione tu zostały najnowsze maszyny: wózek wiertniczy typu VSU 1E oraz ładowarka typu NSU 1E P3, której poprzednikiem była ładowarka SPH 1D.

2008

21. – 22. 10. 2008 zorganizowaliśmy Dni Nowej Techniki, gdzie szczegółowo zostały przedstawione wózek wiertniczy VSU 1E i ładowarka NSU 1E. Zostały one zaprezentowane w ruchu w firmowym dziale prób, natomiast w drugim dniu także na stanowisku dołowym.

W roku 2008 przeprowadzono rozbudowę składu materiałów hutniczych.

2009

Składy zostały wyposażone w suwnice.

W terminie 01. – 04.09.2009 r. firma zaprezentowała się na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach.

2010

W roku 2010  przeprowadzona została modernizacja wyposażenia maszynowego firmy. Zwiększyliśmy nośność dźwigów, przeprowadziliśmy wymianę instalacji elektrycznej i  zaczęliśmy stosować sterowanie zdalne. Zakupiliśmy także tokarkę NC, przeprowadziliśmy naprawę generalną frezarki i wiertarki.

 

2011

W zakresie podjętych prac budowlanych, zacieplone zostały świetliki nad halami produkcyjnymi. Doszło także do zwiększenia ilości przestrzeni zadaszonych, została przygotowana nowa przechowalnia dla rowerów i  zadaszono miejsca parkingowe dla samochodów firmowych.W trakcie przygotowań znajduje się dobudówka hali produkcyjnej przeznaczonej dla powierzchniowych wykończeń produktów oraz pracowni hydrauliki. Planujemy zakup nowej piły taśmowej do cięcia materiałów.

Tisk aktuální strany