Úvodní strana > Certyfikaty

QMS - EN ISO 9001:2015

OMS - ISO 45001:2018

EMS - EN ISO 14001:2015

Uprawnienia SBS Rejonowego Urzędu Górniczego (OBÚ)

Spółka posiada Uprawnienia OBÚ w Ostravie nr 44/2001, ze zmianą nr 65/2005, do produkcji i konstrukcji urządzeń kolejek podwieszonych, kołowrotów, środków transportu kolejowego, przenośników taśmowych i zgarniakowych zgrzebłowych, kruszarek, wózków wiertniczych, maszyn przybierkowych, ładowarek, do wykonywania remontów maszyn wydobywczych i drążeniowych, do produkcji urządzeń dla wykończalni w tym montażu i remontów.

Spółka posiada również Uprawnienie OBÚ w Ostravie numer ewidencyjny OP 101/E2-C6/OV-8919/2003-1 do prac na zastrzeżonych (specjalnych) urządzeniach elektrycznych – montaż, remonty, rewizje i badania zastrzeżonych urządzeń elektrycznych.

Wykonanie wszystkich maszyn jest zgodne z podstawowymi wymaganiami Rozporządzenia Rządu Nr 116/2016  Dz. U. z późn. zmianami i Rozporządzenia Rządu Nr 176/2008 Dz. U. z późn. zmianami, które zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej (Directive 2006/42/EC – Machinery) określa wymagania techniczne dotyczące urządzeń maszynowych.

Wszelkie elementy elektryczne posiadają zatwierdzenie ATEX.

Tisk aktuální strany