Úvodní strana > OPZ

Firma získala podporu z Operačního programu "Zaměstnanost" na realizaci projektu Podnikové vzdělávání v DUVAS-UNI, s.r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012839. Tato podpora umožní zkvalitnit jazykovou vybavenost zaměstnanců, kvalifikovanost dělnických profesí, měkké a manažerské dovednosti, IT dovednosti apod.

 

Tisk aktuální strany