NSU 1E

obrázek produktu / reference

Ładowarka uniwersalna typu NSU 1E P1 – maszyna załadowcza

Przeznaczenie:

Maszyna z napędem elektrohydraulicznym NSU 1E może być wykorzystywana, jako ładowarka z rozładunkiem bocznym albo, jako maszyna załadowcza w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu metanu do stopnia zagrożenia IM2 według ČSN EN 13463-1, łącznie z kopalniami z zagrożeniem wstrząsami i wyrzutem skał i gazów w Republice Czeskiej w strefach ze zwiększonym zagrożeniem wybuchem metanu SNM do 1,5% metanu i w strefach o niższym stopniu zagrożenia, na terenie PL w pomieszczeniach stopnia "a" "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu. Układ podwozia z wykorzystaniem płytowych gąsienic typu czołgowego zapewnia wysoką żywotność i odporność na ścieranie.

Opis techniczny urządzenia w wersji maszyny załadowczej P1 :

Maszyna załadowcza z wysięgnikiem teleskopowym w wykonaniu P1 służy do mechanizacji załadunku podłoża, tj. Do odspajania, nabierania odspojonych skał i ich wysypywania do urządzenia odciążającego albo do wagonika. Odspajanie skał odbywa się za pomocą bardzo wydajnego hydraulicznego młota górniczego. Do nabierania i wysypywania pokruszonych skał służy obrotowa łyżka o pojemności 0,35m³ albo stała łyżka o rozładunku bocznym i pojemności 0,8m³. Obrót ramienia na bok umożliwia dostateczny zasięg boczny do nabierania skał, obniżenie łyżki obrotowej ułatwia pracę pod przenośnikiem taśmowym.Prostą i szybką wymianę narzędzia roboczego umożliwia hydrauliczne szybkozłącze zamocowane na końcu wysięgnika. Do opcjonalnego wyposażenia należy również stacja wiertnicza z dwubiegową przekładnią i frezem do skał.

Ładowarka uniwersalna typu NSU 1E P3 – ładowarka z rozładunkiem bocznym

Przeznaczenie:

Maszyna z napędem elektrohydraulicznym NSU 1E może być wykorzystywana, jako ładowarka uniwersalna z rozładunkiem bocznym albo, jako maszyna załadowcza w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu metanu do stopnia zagrożenia IM2 według ČSN EN 13463-1, łącznie z kopalniami z zagrożeniem wstrząsami i wyrzutem skał i gazów w Republice Czeskiej w strefach ze zwiększonym zagrożeniem wybuchem metanu SNM do 1,5% metanu i w strefach o niższym stopniu zagrożenia, na terenie PL w pomieszczeniach stopnia "a" "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Układ podwozia z wykorzystaniem płytowych gąsienic typu czołgowego zapewnia wysoką żywotność i odporność na ścieranie.

Opis techniczny ładowarki w wersji P3:

NSU 1E P3 jest przejezdną maszyną na podłożu gąsienicowym. Oprócz napędu głównego silnika elektrycznego, oświetlenia i elementów kontrolnych wszystkie funkcje technologiczne łącznie z jazdą są realizowane hydraulicznie (zastosowano ekonomiczny oszczędny system LSS a właściwe sterowanie maszyną zrealizowano za pomocą nożnych i ręcznych urządzeń sterujących. Tylna część maszyny, na której są umieszczone elementy napędu elektrohydraulicznego, jest chroniona przez osłonę demontowanymi panelami. Pochylany wysięgnik zawiera łyżkę z bocznym rozładunkiem w różnych wykonaniach aż do wielkości 1,2m² przy zachowaniu stabilności maszyny. Wykonanie maszyny spełnia wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

 

Do otrzymania dokładniejszych informacji prosimy kontaktować się z działem handlowym naszej firmy.

Další obrázky

NSU 1E
Tisk aktuální strany