Úvodní strana > OP PIK

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu - Vývoj univerzální technologie pro rozpojování, nakládání a zpevňování hornin na pásovém podvozku.

Reg. číslo: CZ.01.02/0.0/0.0/15_019/0004582

Naše společnost dne 1.2.2017 zahájila projekt v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK spolufinancovaný ze zdrojů evropského fondu pro regionální rozvoj.

Hlavním cílem tříletého projektu je vývoj nového stroje a tím celkové zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Na projektu spolupracujeme s Vysokou školou Báňskou - Technickou univerzitou Ostrava.

OP PIK
OP PIK

Marketing - Individuální účasti na veletrzích

Firma DUVAS-UNI, s.r.o. obdržela dotaci OP PIK v rámci projektu "Marketing - Individuální účasti na výstavách a veletrzích 2019 - 22, který je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu je CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0017069.

Marketingová podpora exportu

marketingová podpora exportu
marketingová podpora exportu

Marketingová podpora exportu společnosti

Marketingová podpora exportu společnosti DUVAS-UNI, s.r.o. zaměřená na prezentaci společnosti na zahraničních výstavách a veletrzích v období 2017 -2018

Číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007731

Tisk aktuální strany