Úvodní strana > OP PIK

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu - Vývoj univerzální technologie pro rozpojování, nakládání a zpevňování hornin na pásovém podvozku.

Reg. číslo: CZ.01.02/0.0/0.0/15_019/0004582

Naše společnost dne 1.2.2017 zahájila projekt v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK spolufinancovaný ze zdrojů evropského fondu pro regionální rozvoj.

Hlavním cílem tříletého projektu je vývoj nového stroje a tím celkové zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Na projektu spolupracujeme s Vysokou školou Báňskou - Technickou univerzitou Ostrava.

OP PIK
OP PIK
Tisk aktuální strany