> O firmie > Polityka firmy

Polityka firmy

Celem jest zadowolenia klienta, skierowanie na jakość pracy i usług, szybkość reakcji na potrzeby klienta. Spółka chce osiągnąć to, aby się stała wyszukiwanym partnerem i dostawcą w zakresie projektu, produkcji i serwisu maszyn i urządzeń górniczych i innych tak, żeby u klienta oraz u pracownika spółki stworzyć poczucie pewności.

Ochrona środowiska naturalnego należy do priorytetowych zadań spółki i uważamy ją za równie ważną dziedzinę działalności naszej firmy jak jej wyniki gospodarcze i warunki socjalne.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników jest również integralną częścią wszelkich działań spółki i posiada najwyższy priorytet. Kierownictwo i wszyscy pracownicy przyjęli zasadę, że działalność zawodowa nie może być wykonywana kosztem zdrowia i muszą być wykluczone niebezpieczne metody robocze

Tisk aktuální strany