> O firmie > Przedstawiciele

Przedstawiciele

Pełnomocnikami-członkami zarządu spółki są:

Ing. Milan Svoboda, urodzony 28. 10. 1965 r.

absolwent gimnazjum we Frýdlancie n. O. w roku 1983
absolwent Wyższej Szkoły Górniczej, Wydziału Maszynowego i Elektrycznego w roku1987
staż: na stanowiskach technicznych i kierowniczych
Ostroj, zakład Frýdlant, VOKD, Ferrum Frýdlant n. O.

Prokurenci

Ing. Miroslav Krpec, urodzony 02. 02. 1961 r.

Absolwent Technikum Maszynowego w Kopřivnicy w roku 1981
Absolwent Wyższej Szkoły Górniczej, Wydział Maszynowy w roku 1986, kierunek orientacja maszynowa kopalni i hut
Staż: na funkcjach technicznych i kierowniczych
Rekultivace Tatra Kopřivnice, Ostroj (zakład Frýdlant n. O.), Ferrum

 

Tisk aktuální strany