DUVAS-UNI - Polityka firmy

Firma DUVAS-UNI s.r.o. posiada siedzibę w miejscowości Pržno niedaleko Frýdlantu n. O. Została założona 6 lutego jako przedsiębiorstwo produkcyjno-serwisowe maszyn górniczych,  w szczególności dla wózków wiertniczych, ładowarek i maszyn przybierkowych. Produkcję i naprawę maszyn spółka rozpoczęła w wynajętych przestrzeniach w Pržnie (dawny  teren Strojspolu) łącznie zatrudniając w sumie 11 pracowników.

Działalność firmy odbywa się obecnie w jej własnych przestrzeniach. W roku 2004 została zakupiona hala produkcyjna i zewnętrzna powierzchnia utwardzona. Rok później powstała konstrukcja budynków administracyjnych

W dniu dzisiejszym firma zatrudnia około 50 pracowników.

Firma posiada następujące certyfikaty:

- system jakości wg normy CSN EN ISO 9001:2016 dla procesów: "Rozwój, produkcja i serwis maszyn i urządzeń",

- system zarządzania BPH wg normy OHSAS 18001:2008,

- system zarządzania środowiskowego wg normy CSN EN ISO 14001:2016.

VSU 1E NSU 1E

Tisk aktuální strany