Úvodní strana

DUVAS-UNI

 

Společnost DUVAS-UNI, s.r.o., sídlí v obci Pržno nedaleko Frýdlantu n. O. Byla založena 6. února 2001 jako výrobní a servisní organizace pro důlní stroje, konkrétně vrtací vozy, nakladače a přibírkové stroje. Výrobu a opravy strojů zahájila společnost v pronajatých prostorách v Pržně ( bývalý areál Strojspolu ) s celkem 11 zaměstnanci.

Svou činnost nyní vykonává ve vlastních prostorách. V roce 2004 byla pořízena výrobní hala i venkovní zpevněné plochy do majetku společnosti. O rok později byla realizována výstavba sociálně správní budovy.

V současnosti firma zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců.

Společnost má certifikován:

- systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 pro procesy: "Vývoj, výroba a servis strojů a zařízení ",
- systém managementu BOZP dle specifikace ČSN OHSAS 18001:2008,
- systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.

 VSU 1E   NSU 1E

 

 

 

Tisk aktuální strany